MIM – Metallformsprutning

MIM - Metallformsprutning

MIM låter dig tillämpa de fördelar och möjligheter plastformsprutning möjliggör för att tillverka en finmekanisk ståldel.

 

  • Ekonomisk metod för medelstora och stora produktionsvolymer
  • Vikt från under 1 gram upp till 40 gram
  • Rostfritt stål, låglegerat stål, mjukmagnetiskt stål
  • Densitet 95-98 % av den teoretiska
  • Mycket fin ytkvalitet
  • Toleranser på +/- 0,3-0,5%

Processen i korthet

  1. Formsprutning – råvaran som är en blandning av plast (bindemedel) och metall sprutas in med högt tryck in i en form. Efter detta har vi en så kallad grön del.
  2. Borttagning av bindemedel – sker i en ugnsprocess i vilken bindemedlet avlägsnas. Detta resulterar i en porös och skör metalldel, den s.k. bruna delen.
  3. Sintring – slutligen sintras den bruna delen. Nu är delen färdig och enligt behov kan möjliga efterarbeten som te.x. polering eller maskinarbete genomföras.